Tine Mørch Smith, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1994. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2006–08, avdelingsdirektør 2008–10. Ministerråd (anmeldt som ambassadør) ved Norges faste delegasjon til FN i New York 2010–14. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2014–15, ekspedisjonssjef fra 2015.