Hilde Haraldstad, norsk diplomat , cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1995. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2004–06. Ministerråd ved ambassaden i Colombo 2006–10. Ambassadør i Colombo 2010–12. Spesialutsending til Myanmar i Utenriksdepartementet 2012–14, avdelingsdirektør 2014–16. Representant (stasjonssjef) ved Representasjonskontoret overfor palestinske myndigheter i Al Ram fra 2016.