Harriet Elisabeth Berg, norsk diplomat og politiker (V). Master of International Affairs, Columbia University, New York. I utenrikstjenesten fra 1991. Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet 1997–2000. Direktør i Telenor 2000–11. Ministerråd ved Norges faste delegasjon i Genève 2011–16. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2016–17. Generalkonsul i New York fra 2017.