Bjørn Blakstad, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1952. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1972–73, ekspedisjonssjef 1973–76. Ambassadør i Tokyo 1976–81, i Madrid 1981–88, i Haag 1988–94.