Kjell Rasmussen, norsk diplomat, mag.art. I utenrikstjenesten fra 1956. Ministerråd ved ambassaden i London 1972–76. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1976–78, protokollsjef 1978–81. Ambassadør i Aten 1981–86. Inspektør i Utenriksdepartementet for utenrikstjenesten 1986–89. Ambassadør i Helsingfors 1989–94.