Atle Leikvoll, norsk diplomat , siviløkonom. I Utenriksdepartementet fra 1992. Ekspedisjonssjef 1995–99. Generalkonsul i New York 1999–2003. Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet 2003–05. Assisterende utenriksråd 2005–11. Ambassadør til EU i Brussel 2011–15. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2015.