Lars Albert Wensell, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1972. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1993–97. Ambassadør i Bangkok 1997–2000. Inspektør for utenrikstjenesten 2000–05. Ambassadør i Canberra 2005–09.