Petter Ølberg, norsk diplomat , cand.oecon. I utenrikstjenesten fra 1986. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1997–1999. Ministerråd ved ambassaden i Berlin 1999–2004. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2004–2009. Ambassadør i Amman 2009–2013. Sikkerhetsdirektør/avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2013–2014, ekspedisjonssjef 2014–2017. Ambassadør i Berlin fra 2017.