Mette Kongshem, norsk diplomat og politiker (H), cand.mag. I utenrikstjenesten fra 1974. Statssekretær i Handelsdepartementet 1981–83. Ambassaderåd ved ambassaden i Washington, D C. 1983–90. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1990-96. Ambassadør i Praha 1996–99. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1999–2002. 2002–06 ambassadør til OSSE i Wien. Hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia 2006–10.