Rune Aasheim, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1982. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2000-02, avdelingsdirektør 2002-04. Generalkonsul i Murmansk 2004-08. Generalkonsul i St. Petersburg 2008-13.