Ove Thorsheim, norsk diplomat , cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1979. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1995–96, avdelingsdirektør 1996–2000. Ambassadør i Canberra 2000–05. Ambassadør i Pretoria 2005–07. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 2007–11. Ambassadør i Lisboa 2011–16. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2016–2017.