Leidulv Namtvedt, norsk diplomat; cand.mag. I utenrikstjenesten fra 1976, ministerråd ved ambassaden i Moskva 1991–95. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1996-97, avdelingsdirektør 1997–99; ekspedisjonssjef 1999–2007. Ambassadør i Helsingfors 2007–12. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2012–13. Ambassadør i Moskva fra 2013.