Guro Katharina Helwig Vikør, norsk diplomat , cand.mag. og MA. I utenrikstjenesten fra 1979. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1999. Generalkonsul i Miami 1999–2003. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2003–08. Ambassadør i Ljubljana 2008–11. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2011–12. Ambassadør i Sofia 2 012–16. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2016.