Anne Kristin Lund, norsk diplomat , siviløkonom. I utenrikstjenesten fra 1979. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1994–97. Ministerråd ved ambassaden i Stockholm 1997–2002. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 2002–09. Ambassadør i Stockholm 2009–14. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet fra 2014.