Jon Lomøy, norsk offentlig embetsmann og diplomat, cand.polit. Ansatt i utenrikstjenesten i 1982. Ledende stillinger i Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) 1989-96. Ambassadør i Lusaka 1996-2000. Avdelingsdirektør i Norad 2000-04. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2004-06. Ambassadør i Dar-es-Salaam 2006-10. Direktør i OECDs direktorat for utviklingssamarbeid (DCD) i Paris 2010-15. I statsråd 25. september 2015 ble Lomøy utnevnt til direktør i Norad for et tidsrom av fire år. Tiltrådte i november 2015.