Helle Klem, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1991. Underdirektør i Utenriksdepartementet 2002–08, avdelingsdirektør 2008–11. Generalkonsul i Rio de Janeiro 2011–15. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2015.