Kåre Reidar Aas, norsk diplomat , cand.mag. I utenrikstjenesten siden 1983. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1995–1996. Ministerråd ved Norges faste delegasjon til NATO i Brussel 1996–2001. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2001–2003. Ekspedisjonssjef 2003–2008. Ambassadør i Kabul 2008–2010. Politisk direktør i Utenriksdepartementet 2010–2013. Ambassadør i Washington, D.C . fra 2013.