Jan Braathu, norsk diplomat, cand.polit. I utenrikstjenesten fra 1985. Underdirektør i Utenriksdepartementet 1999–2000, avdelingsdirektør 2000–06. Ambassadør i Sarajevo 2006–11. Ambassadør i Pristina 2011–16. Leder for OSSEs sendelag i Kosovo fra 2016.