Thomas Hauff er en norsk diplomat . Han er utdannet siviløkonom og har vært tilknyttet utenrikstjenesten fra 1977. Han var underdirektør i Utenriksdepartementet i 1993–1994 og avdelingsdirektør i 1996–1999. Han var ambassadør i Singapore i 1999–2002, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet o 2002–2003 og avdelingsdirektør i 2003–2007. Thomas Hauff var ambassadør i Cairo i 2007–2011, generalkonsul i Hamburg i 2011–2012 og seniorrådgiver i Utenriksdepartementet i 2012–2013. Han var ambassadør i Bern fra 2013 til 2018.