Reginald Norby, norsk diplomat, cand.philol. I utenrikstjenesten fra 1964. Ambassaderåd ved ambassaden i Paris 1978–79, ministerråd 1979–82. Forsvarets høgskole (FHS) 1982–84. Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1984–90, ekspedisjonssjef 1990–94. Ambassadør i Paris 1994–97. Ambassadør i Helsingfors 1997–2001.