Lajla Brandt Jakhelln er en norsk diplomat. Hun er utdannet cand. philol. og har vært tilknyttet utenrikstjenesten siden 1994. Hun var underdirektør i Utenriksdepartementet 2005 – 2009 og avdelingsdirektør 2009 – 2012. Hun var ministerråd ved ambassaden i Washington, D.C. 2012 – 2016, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2016 – 2018 og ekspedisjonssjef fra 2018.