Anne Vibeke Lilloe, norsk diplomat . Ansatt i Utenriksdepartementet i 1977, avdelingsdirektør 2002–04, seniorrådgiver 2004–06. Generalkonsul i Rio de Janeiro 2006–11. Ambassadør i Sarajevo 2011–16. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet fra 2016.