Jon Vea, norsk diplomat , cand.philol. Ambassadør i Luanda 2008–12. Seniorrådgiver i Utenriksdepartementet 2012–15.