Hans Jacob Biørn Lian, norsk diplomat, økonom. I utenrikstjenesten fra 1967. 1989–92 ambassadør og leder av den norske delegasjonen ved nedrustningsforhandlingene i Wien (CFE-forhandlingene). 1992–94 ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. FN-ambassadør i New York 1994–97. Ambassadør ved NATO i Brussel 1997–2002. 2002–04 utenriksministerens spesialrepresentant med ansvar for å følge fredsprosessen i Midtøsten. Ambassadør i Tel Aviv 2005–10. Spesialrepresentant i Utenriksdepartementet for europeisk sikkerhet og rustningskontroll 2010–12.