Arne Roy Walther, norsk diplomat, fil.kand. I utenrikstjenesten fra 1971. Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet 1980–81. Spesialrådgiver ved Statsministerens kontor 1987–89. Energirådgiver i Utenriksdepartementet 1989–94. Ambassadør i New Delhi 1994–99. Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet 1999–2002. Styreleder i Det internasjonale energibyrå (IEA) i Paris 2000–02. 2002–03 ambassadør i Wien. 2003–07 generalsekretær i det internasjonale energiforum IEF i Riyadh. Ambassadør i Tokyo 2009–14. Fra 2014 professor ved TERI University i New Delhi og Associate Fellow ved Fridtjof Nansens Institutt, Lysaker.