Tronstad, gammel storgård (tidl. adelig setegård) i Hurum kommune, Buskerud, ved Fv. 281 ca. 4 km nordvest for Tofte. Gården er kjent siden middelalderen, og har bl.a. tilhørt slektene Bolt, Akeleye og Huitfeldt. Den er nå delt i flere store bruk; hovedbruket tilhører familien Blichfeldt. Tronstad har et totalareal på 760 daa, hvorav 520 daa dyrket mark. Hovedbygningen er en stor tømmerbygning i sveitserstil. Ved gården finnes en minnestein over sjøhelten Iver Huitfeldt (1665–1710) som var herfra.