Gabbro, en stor gruppe av mørke dypbergarter, som gjerne er grovkornede. Hovedmineralet er en kalsiumrik plagioklas (anortitt-innhold høyere enn 50 %, til forskjell fra dioritt; se magmatiske bergarter). De forskjellige varietetene av gabbroene klassifiseres etter innholdet av de mørke mineralene augitt, hypersthen, hornblende og olivin, se tabell. Mindre mengder kvarts eller kalifeltspat kan forekomme i enkelte gabbroer. Av bimineraler opptrer særlig apatitt, magnetitt og ilmenitt. I saussurittgabbro er plagioklasen omdannet til en blanding av albitt og zoisitt (saussuritt), og pyroksenen til amfibol (uralitt). Noen gabbroer har såkalt ofittisk struktur med listeformet plagioklaskorn som er helt eller delvis innesluttet i pyroksen.

Gabbroer har stor utbredelse. De er seige og motstandsdyktige og danner derfor høye fjell og koller, f.eks. i Lyngen og Sulitjelma, Indre Sogn og Jotunheimen. Hyperitt fra Solør har vært brukt en del til gravmonumenter, ellers har gabbroer liten betydning i den egentlige steinindustri. De egner seg derimot utmerket som pukkmasse og brytes til dette formål bl.a. ved Kragerø. Segregasjoner av jernrike mineraler og kiser finnes mange steder i eller omkring gabbromassiver. Nikkelholdige malmer er ofte knyttet til noritter (Evje, Bamble, Ringerike og flere andre steder i Norge; Sudbury i Canada). Ellers finnes det i området Bamble–Arendal både apatitt- og rutilforekomster som er knyttet til gabbroer. Bergarten kan her enkelte steder være metasomatisk omvandlet til en skapolitt-hornblende-stein. Lavabergarter som tilsvarer gabbro i sammensetning, kalles basalt; de tilsvarende gangbergarter er diabas eller doleritt.

Augitt Hypersthen Hornblende Olivin
Gabbro (snever betydning) + (+)
Hyperitt + + (+)
Noritt + (+)
Evjitt +
Bojitt + +
Troktolitt +

+: Bergarten inneholder mineralet

–: Bergarten inneholder ikke mineralet

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.