Akershus

Akershus er et fylke som ligger rundt indre Oslofjord og omslutter Oslo, med unntak av skogstrekningene i Nordmarka der Oslo har felles grense med Buskerud og Oppland. Derved deles Akershus i to atskilte deler. Fylket strekker seg fra Mossesundet i sør til Skreikampen ved Mjøsa i nord, åsene øst for Lierdalen i vest til svenskegrensen i øst.Fylket består av tre regioner;Vestregionen: Asker og Bærum ligger vest for Oslo isolert fra resten av fylketFollo ligger i sør på østsiden av OslofjordenRomerike ligger i øst og nordøstI forbindelse med regjeringen Solbergs region- og kommunereform vil Akershus, Buskerud og Østfold fylker slås sammen til Viken. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 22 kategorier:

 1. Asker
 2. Aurskog-Høland
 3. Bærum
 4. Eidsvoll
 5. Enebakk
 6. Fet
 7. Frogn
 8. Gjerdrum
 9. Hurdal
 10. Lørenskog
 11. Nannestad
 12. Nes
 13. Nesodden
 14. Nittedal
 15. Oppegård
 16. Rælingen
 17. Skedsmo
 18. Ski
 19. Sørum
 20. Ullensaker
 21. Vestby
 22. Ås

Inneholder 32 artikler:

F

 1. Follo