Rombeporfyr er en lava- eller gangbergart med lyse rombeformede feltspatkrystaller i en finkornet grunnmasse med grålig, rød til fiolett farge. Bergarten er av latittisk sammensetning og svarer til dypbergarten larvikitt. Rombeporfyr er alminnelig i Oslofeltet. Lavamassene dekker store områder, særlig på Krokskogen og i Vestfold, og de enkelte lavastrømmene karakteriseres ved forskjeller i feltspatkrystallenes form, størrelse og hyppighet. Navnet ble innført av den tyske geologen Christian Leopold von Buch i 1810. Tilsvarende bergarter er senere funnet i Øst-Afrika og i Antarktis.