Osloregionen

Av .

Artikkelstart

Osloregionen er en byregion som omfatter Oslo og omlandskommunene. Den har vært definert ulikt, og med ulike navn, både i forvaltningen og faglitteraturen helt siden mellomkrigstiden.

Faktaboks

Også kjent som
Hovedstadsregionen

I dag forbinder vi Osloregionen fortrinnsvis med den definisjonen som er gitt i stortingsmeldingen Storbymeldingen fra 2002–2003. Her er Osloregionen definert som storbyregion, og definisjonen av regionen er utdypet i forskjellige deler og nivåer i en senere stortingsmelding, Hovedstadsmeldingen, fra 2006–2007.

Osloregionen er i stortingsmeldingene den største av seksten definerte byregioner i Norge, og var da disse meldingene ble skrevet også den raskest voksende byregionen i Europa.

Områder og kommuner

Kjernen i regionen utgjøres av Oslo kommune. Oslo er Norges hovedstad og mest folkerike kommune. Oslo har status som både kommune og fylke, og har 697 057 innbyggere (2021).

Det sammenhengende bymessig bebygde området i Oslo og nabokommunene kalles Oslo tettsted og har 1 036 059 innbyggere (2020) og utgjør landets klart største tettsted. Tettstedsområdet avgrenses av SSB som gir årlige tall for både areal og folkemengde. Ettersom vi ikke lenger har noe bybegrep i norsk forvaltning, kalles Oslo på dette grunnlaget den største byen i Norge.

Oslo og Viken blir av og til omtalt som Osloregionen. Disse to fylkene har et samlet folketall på 1 949 394 (2021), noe som svarer til 36,2 prosent av landets befolkning. I forvaltningen danner ofte hele eller deler av Viken en felles region sammen med Oslo, og embedsgrensen til Statsforvalteren i Oslo og Viken er et eksempel på en slik felles regional inndeling.

Stor-Oslo (Storbyregionen Oslo) ble definert i Storbymeldingen og begrepet brukes om Oslo med bymessig bebyggelse og pendleromland. Området er delt opp i seks delregioner og inkluderer i tillegg Drammens- og Mosseregionen som begge er selvstendige byregioner og samtidig en del av Osloregionen. Stor-Oslo har 1 546 706 innbyggere (2020).

Osloregionen interkommunalt politisk råd

Osloregionen interkommunalt politisk råd (tidligere Samarbeidsalliansen Osloregionen) er en samarbeidsallianse bestående av 65 kommuner inkludert Oslo. Dette ble stiftet i 2004 med sikte på å styrke Osloregionen i europeisk sammenheng. Dette oppnås hovedsakelig gjennom samordnet politikk i regionen.

Rådet ledes av byrådslederen i Oslo.

Medlemskommuner

Kart over medlemskommuner som deltar i Osloregionen interkommunalt politisk råd per 2021.

Følgende kommuner deltar i Osloregionen interkommunalt politisk råd (per 2021):

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Marcus Nafstad

Denne artikkelen gjør en strålende jobb med å gå litt i dybden på viktig informasjon om regionen, blant annet om geografi og samferdsel.

Det som ikke er så strålende er definisjonen på selve Osloregionen. Osloregionen er definert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Storbymeldingen, St. meld. nr. 31 (2006 - 2007).

I denne artikkelen er regionen definert ut ifra det som er Samarbeidsalliansen Osloregionen. Men i Storbymeldingen er Osloregionen definert i flere deler og nivåer. Disse nivåene i rekkefølge er: Oslo kommune, Oslo tettsted, Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken), Hovedstadsregionen, Stor-Oslo (fra Storbymeldingen), og til slutt Samarbeidsalliansen.

Artikkelen burde omskrives litt og skrive litt om disse delene og nivåene og hva forskjellene på de er. Burde i tillegg lenke til riktig artikkel for utdypelse for Oslo kommune, Oslo tettsted og Stor-Oslo.

Hovedstadsmeldingen (Se Boks 2.3 Osloregionen – Deler og nivåer): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-31-2006-2007-/id469140/?ch=2#kap2-3

Se også Wikipedia artikkelen for ideer om hvordan artikkelen kan omskrives: https://no.wikipedia.org/wiki/Osloregionen

skrev Svein Askheim

Takk for dine nyttige innspill. Artikkelen er ikke ferdig skrevet så den vil kortes ned og da vil jeg ta hensyn til Stortingsmeldingen.
mvh Svein

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg