Osloregionen

Osloregionen er en byregion som omfatter Oslo, Drammensregionen og Mosseregionen i fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo.

Faktaboks

innbyggertall:
1 588 457 (2017)

Osloregionen er den største av 16 regioner i Norge der en storby danner sentrum. Inndeling og formål med regionene i Norge er definert i Storbymeldingen fra 2002–2003. Storbyer i norsk forstand er landsdelssentrene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Vel halvparten av Norges befolkning bor i disse seks storbyregionene, hvorav Osloregionen har 1,6 millioner innbyggere. Osloregionen er den raskest voksende regionen i Europa.

Geografi

Osloregionen har fruktbar jord som har gitt grunnlag for bosetning siden steinalderen og senere kulturlandskap. Områdets tilknytning til fjord og vassdrag har tradisjonelt hatt stor betydning for næringsgrunnlaget i regionen. Oslo og Drammen ligger innerst i henholdsvis Oslofjorden og Drammensfjorden, mens Moss ligger ved Oslofjorden og utløpet av Mosseelva.

Samferdsel

I dag er byene moderne handelssentra med godt utbygd samferdsel med vei, jernbane og ferge. Gjennom Osloregionen går alle jernbanelinjer med Oslo som knutepunkt: Østfoldbanen, Kongsvingerbanen, Bergensbanen, Drammensbanen og Gjøvikbanen. Vegtransporten betjenes av E 6 Svinesund–Oslo–Eidsvoll, E 18 Ørje–Oslo–Drammen, E 134 Drammen–Kongsberg, E 16 Kongsvinger–Gardermoen–Hønefoss og riksvei 7 gjennom Hallingdal. I tillegg kommer et tett nett av sekundære riksveger og fylkesveger.

Bastøyfergen mellom Horten og Moss er en viktig fergeforbindelse over Oslofjorden. Oslofjordtunnelen går under Oslofjorden mellom Asker og Frogn. Ferge går fra Oslo til København og Fredrikshavn i Danmark og Kiel i Tyskland. Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet i 1998.

Omfang og historikk

Stor-Oslo

Oslo er Norges hovedstad og største by, og dessuten en av de eldste byene i landet. Oslo har status som både kommune og fylke med 693 494 innbyggere (2020). Byen med pendleromland og bymessig bebyggelse kalles Stor-Oslo og har 1 546 706 innbyggere (2020). Stor-Oslo er delt opp i seks delregioner som består av en indre og en ytre ring, som videre er delt opp i tre sektorer: Indre ring, Indre sør, Indre vest, Indre nord, Ytre ring, Ytre sør, Ytre vest og Ytre nord.

Det har vært bymessig bebyggelse i Oslo siden år 1000. Håkon 5 (1299–1319) startet byggingen av Akershus festning, og Oslo er regnet som hovedstad fra hans tid. På 1700-tallet fikk byen økonomisk vekst i kjølvannet av skipsfart og oppblomstring av trelasthandel. Fra 1840-årene foregikk det stor utbygging av industri, ikke minst rundt Akerselva. Fra 1960-årene har store deler av byen endret karakter, med sterk utbygging av veinettet, nye T-baner, sanering av gamle boligområder og bygging av høyhus.

Drammensregionen

Drammen er Norges sjette største by. Drammensregionen omfatter fire kommuner med til sammen 140 000 innbyggere (2017): Drammen, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand.

Drammensvassdraget var allerede på 1200-tallet et av de viktigste fløtningsvassdragene i landet. Beliggenheten ved vassdraget og tømmerresursene i de omliggende områdene gav grunnlag for industri og annet næringsliv i Drammen. På 1500-tallet hadde Drammensvassdraget omfattende tømmerfløting, og ved fossene ble det bygd sagbruk, og Norges viktigste trelasthavn for sin tid ble anlagt her. Tømmer ble transportert langs vassdraget helt frem til 1970. Drammen var frem til 1970-årene en industriby, men har siden utviklet seg til et moderne handelssted.

Mosseregionen

Moss er Norges ellevte største by med 32 000 innbyggere (2017). Mosseregionen består av de tre kommunene Moss, Råde og Våler med 60 000 innbyggere (2017).

Byen vokste fram ved munningen av Mosseelva, hvor det var kverner og saltkokerier alt i middelalderen. Tradisjonelt har treforedling vært hørnesteinsvirksomheten i Moss helt frem til 2012. Moss havn for lasteskip og ferger i Værlebukta er fra 1807. Med Moss stasjon fra 1879 på Østfoldbanen, E6 og fergesamband over Oslofjorden er Moss i dag et moderne handelssenter med godt utbygd samferdsel.

Kommuner i Osloregionen

Osloregionen består av 68 kommuner og to fylkeskommuner (2020):

 • Oslo
 • Lørenskog
 • Nittedal
 • Rælingen
 • Lillestrøm
 • Lunner
 • Enebakk
 • Nesodden
 • Nordre Follo
 • Bærum
 • Aurskog/Høland
 • Aremark
 • Eidsvoll
 • Fet
 • Gjerdrum
 • Hurdal
 • Eidskog
 • Gjøvik
 • Gran
 • Grue
 • Hamar
 • Kongsvinger
 • Løten
 • Nord-Odal
 • Nordre Land
 • Ringsaker
 • Stange
 • Søndre Land
 • Sør-Odal
 • Vestre Toten
 • Østre Toten
 • Åsnes
 • Nannestad
 • Nes
 • Sørum
 • Ullensaker
 • Lunner
 • Asker
 • Frogn
 • Vestby
 • Ås
 • Askim
 • Marker
 • Skiptvet
 • Moss
 • Råde
 • Våler
 • Fredrikstad
 • Halden
 • Hole
 • Hvaler
 • Hurdal
 • Indre Østfold
 • Jevnaker
 • Krødsherad
 • Kongsberg
 • Drammen
 • Lier
 • Øvre Eiker
 • Holmestrand
 • Færder
 • Horten
 • Notodden
 • Tinn
 • Tønsberg

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg