Friland, brukes i gartneri og hagebruk som betegnelse på dyrkingssteder som ikke er under glass eller i plasthus. Mange hagebruksvekster dyrkes både på friland og i veksthus.