Ringerike, Hallingdal, Eiker og Buskeruds amt, tidligere fylke (amt) i Norge, omfattet i store trekk det nåværende Buskerud med unntak av Lier, Røyken, Hurum, Skoger, Sandsvær og Numedal. Amtet ble opprettet 1685 ved utskillelse fra det daværende Akershus amt. Amtet ble 1760 utvidet med de ovennevnte områdene (med unntak av Skoger) og fikk navnet Buskeruds amt, fra 1919 Buskerud fylke.