Filtvet fyr, fyr i Hurum kommune, Buskerud, i Oslofjorden på Hurumlandets sørøstlige pynt, opprettet 1840. Erstattet med fyrlykt og nedlagt 1985. Fredet 1997.