Rødlister er en sammenstilling av vurderinger av arters eller naturtypers risiko for å dø ut (utryddelse) eller forsvinne fra et område. Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier som sier noe om hvor truet arten er. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer.

Organismene plasseres innenfor kategoriene:

  • utryddet (EX, extinct)
  • utdødd i naturen (EW, Extinct in the Wild)
  • kritisk truet (CR, critical)
  • sterkt truet (EN, endangered)
  • sårbar (VU, vulnerable)
  • nær truet (NT, near threatened)
  • livskraftig (LC, least concern)

I tillegg er det to kategorier for datamangel (DD, data deficient) eller dem som ikke er vurdert (NE, not evaluated).

En art regnes som truet dersom den er kritisk truet, sterkt truet eller sårbar.

I Norge utgis rødliste for arter omtrent hvert femte år av Artsdatabanken. Den første norske rødlista kom i 2006, ble revidert i 2010 og sist i 2015. I den norske rødlista brukes regionalt utdødd (RE, regionally extinct) i steden for utdødd i naturen (EW).

Internasjonalt produseres rødlister av IUCN.

Norsk rødliste for arter 2015 er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Den inneholder også egne vurderinger for Svalbard. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse.

Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Norsk rødliste for arter 2015 viser at av de 2355 truete artene er 241 kritisk truet, 879 sterkt truet og 1235 er sårbar. 139 arter som i 2010 ble vurdert til kategorien livskraftig er i 2015 rødlistet. Samtidig har 414 arter gått ut av Rødlista. 1063 arter er vurdert for første gang, og 2302 arter har fått endret kategori.

Noen arter er rødlistet fordi bestandene har gått betydelig ned de siste 10–15 årene. Dette gjelder blant andre de fire jaktbare artene hare, lirype, fjellrype og ærfugl. Disse artene er i Rødlista for 2015 vurdert som nær truet.

I 2011 lanserte Artsdatabanken den første offisielle norske Rødliste for naturtyper. Denne Rødlista bygger på det nye beskrivelsessystemet Naturtyper i Norge, og et kvantitativt kriteriesett for vurdering av risikoen for at naturtyper forsvinner fra Norge.

Rødlista, som omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule, er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. I alt er 80 naturtyper rødlistet, 40 i en kategori som tilsier at de er truet.

Det er også utarbeidet en global rødliste som bygger på et kriteriesett utviklet av International Union for Conservation of Nature, på norsk Den internasjonale naturvernunionen, forkortet til IUCN. Dette arbeidet startet allerede på 1960-tallet.

Metoden for rødlistevurdering er i all hovedsak den samme som benyttes i utarbeiding av Norsk rødliste for arter. IUCN oppdaterer denne lista fortløpende basert på informasjon fra de forskjellige landene om artenes tilstand. Målet er å samle informasjon om 160 000 arter slik at IUCNs rødliste kan bli klodens «livsbarometer».

Totalt er rundt 1,9 millioner arter på Jorda identifisert og gitt vitenskapelige navn, og forskere anslår at det kan finnes mer enn ti millioner arter.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.