rødliste

Ærfuglbestandene sank før revisjonen av den norske rødlista, og regnes som nær truet. Hann til venstre, hunn til høyre.

Av /NTB Scanpix ※.

Rødliste er en liste over arter eller naturtyper med vurderinger av deres risiko for å dø ut (utryddelse) eller forsvinne fra et område. Artene og naturtypene blir klassifisert i ulike kategorier etter hvor truet de er. Kategoriene antyder risikoen for utryddelse dersom de rådende forhold vedvarer.

Faktaboks

Også kjent som

Rødlista, Nasjonal rødliste, Norsk rødliste

Global rødliste for arter

Rødlister for arter ble utviklet av the International Union for Conservation of Nature (IUCN), Den internasjonale naturvernunionen, og bygger på et sett av objektive kriterier. IUCN lager den globale rødlisten, som oppdateres jevnlig. Slike lister er viktige arbeidsredskaper på mange områder og bidrar med nyttig kunnskap.

IUCNs kategorier er:

 • EX – Utryddet (EXtinct)
 • EW – Utdødd i naturen (Extinct in the Wild)
 • RE – Regionalt utdødd (Regionally Extinct)
 • CR – Kritisk truet (CRitically Endangered)
 • EN – Sterkt truet (Endangered)
 • VU – Sårbar (VUlnerable)
 • LR – Lav risiko: avhengig av tiltak (Lower Risk: Conservation Dependent)
 • NT – Nær truet (Near Threatened)
 • LC – Livskraftig (Least Concern)
 • DD – Datamangel (Data Deficient)
 • NE – Ikke vurdert (Not Evaluated) og derfor ikke på rødlista

En art regnes som truet dersom den er plassert i én av de tre kategoriene kritisk truet, sterkt truet eller sårbar.

Norsk rødliste for arter

Norsk rødliste for arter 2015 er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter og er den tredje i rekken. Vurderingene for de fleste artsgrupper omfatter fastlandet og norske havområder på den nordlige halvkule. For flere grupper inneholder den egne vurderinger for Svalbard.

For rødlista 2015 er 20 915 arter vurdert, av disse er 4438 tatt inn i lista. Blant de 2355 truede artene er 241 kritisk truet, 879 sterkt truet og 1235 sårbare. Siden forrige liste er 139 arter flyttet fra kategorien livskraftig til en av de tre kategoriene truet. Samtidig er 414 arter tatt ut av rødlista.

Artene på lista kjennetegnes av minskende bestander eller at de er fåtallige. Blant norske pattedyr er 73 arter vurdert, herav er 17 truet. Tilsvarende tall for fugler er 232 vurderte og 46 truede, for sommerfugler 2151 vurderte og 319 truede. Noen arter er satt på rødlista fordi bestandene har gått betydelig tilbake de siste 10–15 årene. Dette gjelder blant andre de fire jaktbare artene hare, lirype, fjellrype og ærfugl. Disse artene er nå vurdert som nær truet.

Norsk rødliste for naturtyper

På lignende måte som for arter, lager Artsdatabanken også ei rødliste for ulike naturtyper: Rødliste for naturtyper 2018. Grunnlaget er en ny måte å beskrive naturtyper på i Norge og et sett av kvantitative kriterier for vurdering av risikoen for at naturtyper forsvinner. Lista omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule; både fastlandet, havområder og Svalbard.

Rødlista er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. Av alle de vurderte naturtyper er 135 (52 prosent) vurdert som intakte, med liten eller ingen risiko for å gå tapt. 8 naturtyper er kritisk truet, 23 er sterkt truet, 43 er sårbare og 38 er nær truet. Eksempler på naturtyper som er kritisk truet er slåttemark, jordpyramider og sørlig slåttemark.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg