Asker

Asker er en kommune i Viken fylke som grenser mot Drammen og Lier i vest, Bærum i nordøst og Indre Oslofjord i øst. Fra 2020 omfatter kommunen også de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. . Hele artikkelen