Utvalgte naturtyper er et virkemiddel i naturmangfoldloven, som innebærer at noen naturtyper får status som viktigere enn andre (utenfor verneområdene), og at disse naturtypene skal forvaltes likt uavhengig av hvilken samfunnssektor som påvirker naturtypen.

Ordningen med utvalgte naturtyper er fastsatt i naturmangfoldlovens kapittel VI, §§ 52 – 56. En naturtype er i § 3 j) definert som en ensartet type natur som inkluderer alt plante- og dyreliv og de miljøfaktorene som virker der. Spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, og spesielle typer geologiske forekomster defineres også som naturtype. Det kan dreie seg om små områder som hule eiker, eller større sammenhengende områder som kystlynghei.

Naturmangfoldloven åpner for å velge ut naturtyper gjennom forskrift gitt av Kongen i statsråd, jf § 52. Ved vurderingen av om en naturtype skal velges ut, vil det legges vekt på om den:

  • er truet
  • naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter
  • er en naturtype Norge har et særlig ansvar for, eller
  • omfattes av internasjonale forpliktelser

Artsdatabanken har utarbeidet rødlister for truede og sårbare naturtyper i Norge. Disse gir viktig bakgrunnsmateriale når det skal vurderes hvilke naturtyper som bør velges ut. Utvelgelse av en naturtype fører til at det skal tas spesielle hensyn til naturtypen ved bruk, forvaltning og arealplanlegging som berører områder hvor naturtypen finnes. I Naturmangfoldlovens §§ 53 – 56 kan du lese mer om hva utvelgelsen innebærer. Det utarbeides egen forskrift og handlingsplan for de utvalgte naturtypene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg