Asker prestegård, gnr. 1 Asker, bosatt flere hundre år før Kristus, oldtidsminner bl. a. Prinsehaugen. Hovedbygning, drengestue, stabbur, driftsbygning og lysthus er vedtaksfredet etter kulturminneloven i 1991.