Kjekstadmarka, skogområde i sørvestlige del av Oslomarka. Kjekstadmarka ligger sør for Dikemark i Asker kommune i Akershus og Røyken og Lier kommuner i Buskerud. Området begrenses av jernbanen Spikkestad–Asker i sør og øst, Lierdalen i vest og E18 over Lierskogen i nord. Det er kupert skogsterreng opp til Brennåsen i Asker på 360 meter over havet. Marka har sykkelstier og et mye brukt skiterreng. ROS-hytta ligger sentralt i marka og Småvannsbu ved Dikemark. Alpinanlegg finnes i Vardåsen i nordøst.