Huitfeldt

Slekten Huitfeldts våpen, tegnet i 1887.

Av /Danmarks Adels Aarbog 1887.

Artikkelstart

Huitfeldt er en norsk slekt, tidligere adelsslekt, opprinnelig fra Danmark.

Faktaboks

Uttale
vˈitfelt
Også kjent som

Hvitfeldt

Som slektens stamfar regnes Henrik Nielsen (nevnt 1429). Hans sønnesønn Otte Clausen (nevnt 1495–1517) til Orebygård og Berritsgård på Lolland hadde 14 barn. Blant disse var:

  • Christoffer Huitfeldt til Berritsgård (ca. 1501–1559), som var den første som brukte slektsnavnet, lensherreBergenhus, senere lensherre på Gotland
  • admiral Peder Huitfeldt til Engestofte (død 1584), som var norsk kansler i årene 1547–1565
  • Claus Huitfeldt til Krumstrup (død 1590), lensherre i Brunla len og landsdommer på Lolland
  • Poul Huitfeldt til Smidstrup (1520–92), som var stattholder i Norge i årene 1572–1577

Christoffer Huitfeldt var far til historikeren, kansler Arild Huitfeldt til Lillø (1546–1609) og lensherre i Trondheim Jacob Huitfeldt til Berritsgård (1547–1583). Sistnevnte var far til storgodseieren, lensherre i Landskrona Henrik Huitfeldt til Lillø (1583–1652).

Slekten Huitfeldt i Norge

Claus Huitfeldt (død 1590) var far til Anders Huitfeldt til Tronstad og Ulefos (død 1620), som ble stamfar til den norske grenen av slekten. Han var far til blant andre Hartvig Huitfeldt til Skjelbred (død 1637) – som igjen var far til legatstifteren Margrete Huitfeldt (1608–1683) – og til tollforpakter Jacob Huitfeldt til Tronstad (død 1632). Sistnevnte var far til Haldens forsvarer, oberst Tønne Huitfeldt (1625–1677).

Tønne Huitfeldt igjen var far til blant andre:

Iver Huitfeldts slektsgren døde ut med hans sønnesønn Iver Huitfeldt til Tronstad (1742–1800).

General Hartvig Huitfeldt til Hafslund var far til stiftamtmann i Århus, geheimekonferensråd Matthias Vilhelm Huitfeldt til Clausholm (1725–1803), som opprettet det Hvitfeldtske fideikommiss. Ved hans død gikk fideikommisset over til hans datter, og i 1843 til hans svigersønn, stiftamtmann i Trondheim, senere i Akershus, greve Gebhard Moltke (1764–1851), stamfar til de danske grevene Moltke-Hvitfeldt.

Generalløytnant Henrik J. Huitfeldt var far til blant andre generalmajor Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt til Elingård (1719–1792), som igjen var far til kaptein Henrik Jørgen Huitfeldt (1757–1832), major Nicolai Frederik Reichwein Huitfeldt til Nes (1765–1820) og major Arild Christopher Huitfeldt (1769–1845). Fra disse stammer tre slektsgrener (se nedenfor).

Slekt etter Henrik Jørgen Huitfeldt (Huitfeldt-Kaas)

Kaptein Henrik J. Huitfeldt (1757–1832) arvet i 1801 stamhuset Kaaselund på Fyn og tok navnet Huitfeldt-Kaas. Stamhuset ble senere substituert med en fideikommisskapital, hvis renter nytes av familien Huitfeldts overhode. Kun innehaveren av fideikommisset bærer navnet Huitfeldt-Kaas.

Henrik J. Huifeldt-Kaas var farfar til riksarkivar Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834–1905), som igjen var far til biologen Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas (1867–1941), sendemann Hans Emil Huitfeldt (1869–1948) og lege Hans Ludvig Carl Huitfeldt (1876–1969). Hans E. Huitfeldt var farfar til den nåværende fideikommissbesitter, siviløkonom Anders Huitfeldt-Kaas (født 1947). Hans L.C. Huitfeldt var far til medeier i Schibstedkonsernet, sjefredaktør i Aftenposten Henrik Jørgen Schibsted Huitfeldt (1907–1979).

Slekt etter Nicolai Frederik Reichwein Huitfeldt

Major Nicolai F.R. Huitfeldt (1765–1820) var far til byfogd i Ålesund Hans Jørgen Hansen Huitfeldt (1806–1857), som igjen var far til oberst Carl Ludovico Huitfeldt (1842–1916) og skipioneren, disponent Nicolay Fritz Reichwein Huitfeldt (1851–1938). Oberst Carl L. Huitfeldt var far til blant andre pressemannen, redaktør Carl Huitfeldt (1895–1949), som igjen var far til generalløytnant Tønne Huitfeldt (1925–2007) og forlagsdirektør Claus Huitfeldt (1927–1998). Disponent Nicolay F.R. Huitfeldt var far til lagdommer Otte Huitfeldt (1908–1986), som igjen var far til politikeren Fritz Huitfeldt (født 1937) og statsadvokat Iver Huitfeldt (født 1938). Sistnevnte er far til politikeren Anniken Huitfeldt (født 1969).

Slekt etter Arild Christopher Huitfeldt

Major Arild C. Huitfeldt (1769–1845) var farfar til minister i Madrid Arild Christopher Huitfeldt (1847–1891) og brukseier i Trondheim Ivar Huitfeldt (1848–1910). Sistnevnte var far til minister i Peru Arild Rosenkrantz Huitfeldt (1878–1945) og brukseier Tønne Huitfeldt (1882–1952), som igjen var far til brukseier på Moen i Klæbu Arild Huitfeldt (1929–2011).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg