Huitfeldt

Huitfeldt, norsk (opprinnelig dansk) adelsslekt. Som slektens stamfar regnes Henrik Nielsen (nevnt 1429). Hans sønnesønn Otte Clausen til Orebygård og Berritsgård (nevnt 1495–1517) hadde 14 barn. Blant disse var lensherre på Bergenhus, senere på Gotland Christoffer Huitfeldt til Berritsgård (ca. 1501–1559), den første som brukte slektsnavnet, admiral Peder Huitfeldt til Engestofte (død 1584), som var norsk kansler 1547–65, lensherre i Brunla len, landsdommer på Lolland Claus Huitfeldt til Krumstrup (død 1590), og Poul Huitfeldt til Smidstrup (1520–92), som var stattholder i Norge 1572–77.

Faktaboks

uttale:
vˈit-

Christoffer Huitfeldt var far til historikeren, kansler Arild Huitfeldt til Lillø (1546–1609) og lensherre i Trondheim Jacob Huitfeldt til Berritsgård (1547–83). Sistnevnte var far til storgodseieren, lensherre i Landskrona Henrik Huitfeldt til Lillø (1583–1652).

Slekten Huitfeldt i Norge

Claus Huitfeldt var far til Anders Huitfeldt til Tronstad og Ulefos (død 1620), som ble stamfar til den norske gren av slekten. Han var far til bl.a. Hartvig Huitfeldt til Skjelbred (død 1637) – som igjen var far til legatstifteren Margrete Huitfeldt (1608–83) – og til tollforpakter Jacob Huitfeldt til Tronstad (død 1632). Sistnevnte var far til Haldens forsvarer, oberst Tønne Huitfeldt (1625–77), som igjen var far til bl.a. sjøhelten, kommandør Iver Huitfeldt til Tronstad (1665–1710), generalløytnant Henrik Jørgen Huitfeldt til Elingård, Kjølberg og Sande (1674–1751) og general Hartvig Huitfeldt til Hafslund (1677–1748). Iver Huitfeldts slektsgren døde ut med hans sønnesønn Iver Huitfeldt til Tronstad (1742–1800).

Generalløytnant H. J. Huitfeldt var far til bl.a. generalmajor Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt til Elingård (1719–92), som igjen var far til kaptein Henrik Jørgen Huitfeldt (1757–1832), major Nicolai Frederik Reichwein Huitfeldt til Nes (1765–1820) og major Arild Christopher Huitfeldt (1769–1845). Kaptein H. J. Huitfeldt arvet 1801 stamhuset Kaaselund på Fyn og tok navnet Huitfeldt-Kaas. Stamhuset ble senere substituert med en fideikommisskapital, hvis renter nytes av familien Huitfeldts overhode. Kun innehaveren av fideikommisset bærer navnet Huitfeldt-Kaas.

H.J. Huifeldt-Kaas var farfar til riksarkivar Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834–1905), som igjen var far til biologen Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas (1867–1941), sendemann Hans Emil Huitfeldt (1869–1948) og lege Hans Ludvig Carl Huitfeldt (1876–1969). H.E. Huitfeldt var farfar til den nåværende fideikommissbesitter, siviløkonom Anders Huitfeldt-Kaas (f. 1947). H.L.C. Huitfeldt var far til medeier i Schibstedkonsernet, sjefredaktør i Aftenposten Henrik Jørgen Schibsted Huitfeldt (1907–79).

Major N.F.R. Huitfeldt (1765–1820) var far til byfogd i Ålesund Hans Jørgen Hansen Huitfeldt (1806–57), som igjen var far til oberst Carl Ludovico Huitfeldt (1842–1916) og skipioneren, disponent Nicolay Fritz Reichwein Huitfeldt (1851–1938). Oberst C.L. Huitfeldt var far til bl.a. pressemannen, redaktør Carl Huitfeldt (1895–1949), som igjen var far til generalløytnant Tønne Huitfeldt (1925–2007) og forlagsdirektør Claus Huitfeldt (1927–98). Disponent N.F.R. Huitfeldt var far til lagdommer Otte Huitfeldt (1908–86), som igjen var far til politikeren Fritz Huitfeldt (f. 1937) og statsadvokat Iver Huitfeldt (f. 1938). Sistnevnte er far til politikeren Anniken Huitfeldt (f. 1969).

Major A.C. Huitfeldt (1769–1845) var farfar til minister i Madrid Arild Christopher Huitfeldt (1847–91) og brukseier i Trondheim Ivar Huitfeldt (1848–1910). Sistnevnte var far til minister i Peru Arild Rosenkrantz Huitfeldt (1878–1945) og brukseier Tønne Huitfeldt (1882–1952), som igjen er far til brukseier på Moen i Klæbu Arild Huitfeldt (f. 1929).

General Hartvig Huitfeldt til Hafslund (1677–1748) var far til stiftamtmann i Århus, geheimekonferensråd Matthias Vilhelm Huitfeldt til Clausholm (1725–1803), som opprettet det Hvitfeldtske fideikommiss. Ved hans død gikk fideikommisset over til hans datter, og 1843 til hans svigersønn, stiftamtmann i Trondheim, senere i Akershus greve Gebhard Moltke (1764–1851), stamfar til de danske grevene Moltke-Hvitfeldt.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg