Vannkraftverk, betegnelse på anlegg for utnyttelse av vannfallsenergi for produksjon av elektrisk energi. Et vannkraftverk består av selve kraftstasjonen (turbin, generator og transformator) som sammen med reguleringsanleggene (demninger, luker, overføringstunneler) utgjør et komplett anlegg.Et vannkraftverk uten lengre tuneller eller nevneverdig regulering av vanntilgangen kalles elvekraftverk som ofte har lavt trykk, til forskjell fra magasinkraftverk eller høytrykksanlegg.. Hele artikkelen

Ny artikkel