Sokna kraftverk

Sokna kraftverk er et vannkraftverk i Samsjøvassdraget (Sokna) i Melhus kommune, Trøndelag.

Sokna kraftverk utnytter lokalfeltet til inntaksmagasinet og i tillegg avløpet fra de ovenforliggende reguleringsmagasinene Håen (433-423 meter over havet), Samsjøen (487-473 meter over havet) og Holtsjøen (544-543 meter over havet). Til sammen er nedbørfeltet rundt 340 km². Inntaksmagasinet er identisk med utløpet fra Håen kraftverk, og har en reguleringshøyde på syv meter.

Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 181 meter, som utnyttes i en francisturbin. Installert effekt 30 MW, årlig middelproduksjon 155 GWh.

Kraftverket startet produksjonen i 1964 og eies av TrønderEnergi Kraft AS.

Driftsforhold

Det ble i 2016 igangsatt vilkårsrevisjon for å miljøtilapasse vassdragsreguleringene i Lundesoknavassdraget, og vurdere moderne avbøtende tiltak. Kraftverket har en maksimal slukeevne på 16 m³/s, og driftes med omfattende effektkjøring. Det er ingen årssikker minstevannføring i Lundesokna nedenfor kraftverksutøpet når kraftverket stanser. Lundesokna er et sidevassdrag til Gaula, som er et nasjonalt laksevassdrag, med flere sjeldne arter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg