Haukrei kraftverk, vannkraftverk i Fyresdal kommune, Telemark. Arendalsvassdraget. Kraftverket utnytter samme nedbørsfelt som Finndøla kraftverk. Vannet tappes mellom Fisstøylvatnet (706-685 moh.) og Haukreivatnet (598,5 moh.). Nedbørsfeltet til Torsdalsmagasinet, som Fisstøylvatnet er en del av, er 151 km² med en årlig avrenning på 206 mill.m³. Brutto fallhøyde er 103 meter. Installasjonen består av 2 francis-aggregater med en samlet maksimal ytelse på 16 MW, midlere årsproduksjon 46 GWh. Haukrei kraftverk ble satt i drift i 1992 og eies av Skagerak Energi AS.