Finndøla kraftverk, vannkraftverk i Fyresdal kommune, Telemark. Arendalsvassdraget. Utnytter vannet fra austheiene i Setesdal og ned til Fyresvatn. Fallhøyden på 303 meter nyttiggjøres i 2 vertikale francisturbiner med en samlet slukeevne på 42 m³/sek. Installert effekt 103 MW, midlere årsproduksjon 281 GWh. De to maskinene ble satt i drift henholdsvis i 1972 og 1973. Eier er Agder Energi Produksjon, Agder Energi AS (50%) og Skagerak Kraft, Skagerak Energi AS (50%).