Fosse kraftverk, vannkraftverk i Bergsdalsvassdraget, Vaksdal kommune, Hordaland. Utnytter fallhøyden på 99 meter mellom Bergevatnet (500 moh.) og Storfossen (400 moh.), hvor inntaket for det nedenforliggende Dale kraftverk er plassert. Nedbørsfeltet er på 197 km². Aggregatet består av en francisturbin og en generator som yter maksimalt 25 MW. Midlere årsproduksjon 140 GWh. Stasjonen ble satt i drift i 1954. I 1989 ble tilløpstunnelensl tverrsnitt økt og falltapet dermed redusert. Dette medførte en årlig produksjonsøkning på 21 GWh. Stasjonen eies av BKK.