Ulla–Førre kraftanlegg, kraftanlegg som utnytter vann fra et 2000 kvadratkilometer stort nedbørsfelt i Bykleheiane i Bykle kommune i Aust-Agder, Suldalsheiane og Lyseheiane i Suldal og Hjelmeland kommuner i Ryfylke, Rogaland. Nedbørsfeltet omfatter elvene Ulladalsåna, Førreåna, øvre deler av Otras sideelv Bratteliåna, og elver som renner ned mot Suldalsvatnet på sørøstsiden.

Store nedbørmengder (årsnedbør cirka 2000 millimeter) og store fallstrekninger i vassdragene gir grunnlaget for kraftproduksjonen.

Samlet sett er Ulla-Førre Norges største kraftanlegg med en samlet maskininstallasjon på 2430 MVA. Anlegget omfatter 20 større og mindre dammer og 125 kilometer tunneler.

Magasin

Storevassdammen
Blåsjø er Norges mest energirike kraftmagasin. I forgrunnen Storevassdammen i Bykle.
Av /Statkraft.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Hovedmagasin for kraftstasjonene er Blåsjø (1055–930 meter over havet), som har et nyttbart volum på 3105 millioner kubikkmeter og er det langt største magasin i Norge regnet i lagret energiinnhold (7777 TWh). Magasinet er skapt ved oppdemming av en rekke små vann ved grensen mellom Suldal, Hjelmeland og Bykle. Magasinområdet har naturlig avrenning til flere elver. Vanntilløp utnyttes fra tre nivåer, det øverste på nivå med Blåsjø, det midtre fra cirka 600 meter over havet og det nedre fra Suldalsvatnet (69–67 meter over havet) ned til Hylsfjorden.

Kraftstasjoner

Vannet nyttes gjennom til sammen fire kraftstasjoner/ pumpestasjoner:

Kvilldal kraftverk (1240 MW, 2990 GWh, 538 meter fallhøyde), med utløp i Suldalsvatnet, er den største. Det er også den største kraftstasjon i Norge målt etter installert effekt.

Saurdal kraftverk (640 MW, 1376 GWh) utnytter et fall på 465 meter fra Blåsjø og ned til nivå 560 meter over havet.

Hylen kraftverk (160 MW, 583 GWh) utnytter et brutto fall på 68,5 meter mellom Suldalsvatnet og havnivå i Hylsfjorden.

I Stølsdal kraftverk (17 MW) er det også installert pumpeaggregater for å løfte vann fra Vassbottvatnet (475-470 meter over havet) opp til det midlere nivå.

Driftsforhold

Laksebestanden søkes opprettholdt i Suldalslågen ved at betydelige vannmengder slippes forbi Hylen kraftverk. Maskineriet i Saurdal kan også gå som pumpe for å løfte flomvann fra det midlere nivå (cirka 600 meter over havet) til oppfylling i Blåsjø. Kraftmengden som går med til slik pumping, er cirka 300 GWh/år, men varierer med vannsituasjonen og forholdene i kraftmarkedet.

Kraftkomplekset er utformet med tanke på fleksibel drift for å utjevne variasjonen i nedbør fra år til år og belastning som varierer sterkt over døgn og år. Samlet installert effekt er 2100 MW og midlere årsproduksjon fra de fire kraftstasjonene cirka 5000 GWh, noe som tilsvarer mer enn 3,5 prosent av energiforbruket i Norge.

Eierforhold, drift

Anleggene eies av Statkraft (72 prosent), Lyse Energi (18 prosent) og Otra Kraft DA, i tillegg har Haugland Kraft AS og Agder Energi mindre andeler i utbyggingen. Statkraft bygde anlegget i perioden 1974 til 1988 og har driftsansvaret. Kraftverksgruppe Ulla-Førre har sin administrasjon og sentralverksted på Suldalsosen i Suldal kommune.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg