Nedbørsfeltet til Svartisen kraftverk.
.
Lisens: CC BY SA 2.0

Svartisen kraftverk er et vannkraftverk i Meløy kommune i Nordland. Vassdraget er Fykanåga, Beiarelva og Ranelva. Kraftverket har status som kulturminne i norsk kraftproduksjon.

Vannressurser

Portalbygget til Svartisen kraftverk i Meløy kommune, Nordland.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Stasjonen ligger innerst i Holandsfjorden og utnytter vann blant annet fra de samme nedbørsfeltene som Glomfjord kraftverk tidligere benyttet. Hovedmagasin og inntak er Storglomvatnet (585-460 moh.), som er Norges største reguleringsmagasin, med en regulert vannmengde på 6350 millioner m³, tilsvarende en elektrisitetsproduksjon på 4589 GWh. Dessuten er en rekke små elver vest for Svartisen, samt elvene Beiarelva, Blakkåga og Glomåga, tatt inn. Det er også et bekkeinntak under Engabreen. Til sammen 100 km tunneler med omtrent 50 bekkeinntak inngår i tilløpssystemet. Fallhøyden på 585 meter går helt ned til havets nivå.

Bestykning og produksjon

Stasjonen ble fra starten av (1993) bestykket med én francisturbin som yter 350 MW. Dette er Norges hittil største vannkraftturbin. Ytterligere én francisturbin på 250 MW ble installert i 2010. Etter utvidelsen, som hovedsakelig skulle gi økt effekt, har Svartisen kraftverk en samlet ytelse på 600 MW og en midlere årsproduksjon på ca. 2200 GWh.

Svartisen kraftverk eies av Statkraft (70 prosent) og Nordland fylkeskommune (30 prosent). Statkraft er operatør.

Historikk

Utbyggingen var resultatet av en omfattende og langvarig planleggings- og behandlingsperiode som startet for alvor i 1973, etter behandling av første trinn av Verneplan for vassdrag. Stortinget forutsatte samlet konsesjonsbehandling for kraftpotensialet i Saltfjellet- og Svartisen-området parallelt med oppretting av en nasjonalpark for regionen (Saltfjellet–Svartisen nasjonalpark). En femdelt søknad ble sendt inn i 1978. Stortinget samtykket i 1987 i statsregulering av vassdragene i Stor-Glomfjord, Beiarn og Nord-Rana. Utbygging av vassdragene i Melfjord i Rødøy med overføring fra Glomåga i Rana ble vedtatt av Stortinget 1989, men Statkraft utsatte utbyggingen. Svartisen kraftverk, med ett aggregat, stod ferdig i 1993. Aggregat nr. to kom først i drift i 2010.

For å knytte den nye kraftstasjonen til samfunnet i Glomfjord, ble det ved utbyggingen laget veitunnel gjennom fjellet til Holandsfjorden. Den inngår nå i Kystriksveien i Nordland mellom Bodø og Sandnessjøen.

Kulturminne

Svartisen kraftverk er ett av 27 kraftverk som i 2006 ble vurdert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som spesielt verdifulle kulturminner fra norsk kraftproduksjon.

Noe av bakgrunnen for statusen er også de mange kompliserte avveiningene politikerne ble stilt overfor under behandlingen av utbyggingsspørsmålet. At Svartisen kraftverk var det eneste som ble realisert av de fem utbyggingene som var planlagt for Saltfjellet-Svartisen-området på 1970-tallet, sier litt om hvor vanskelig saken var. Dessuten var utbyggingen stor og teknologisk krevende, noe som fordret flere utradisjonelle løsninger.

Kraftverket får vann fra Norges største vannmagasin, Storglomvatnet, og har dessuten noe så spesielt som et vanninntak under en isbre. Kraftverket huser også Norges største vannturbin.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg