Svartisen kraftverk, vannkraftverk i Meløy kommune, Nordland. Vassdrag: Fykanåga, Beiarelva og Ranaelva. Stasjonen ligger innerst i Holandsfjorden og utnytter vann blant annet fra de samme nedbørsfeltene som Glomfjord kraftverk tidligere benyttet.

Hovedmagasin og inntak er Storglomvatnet, som er Norges største reguleringsmagasin målt etter regulert volum. Dessuten er en rekke små elver vest for Svartisen samt elvene Beiarelva, Blakkåga  og Glomåga tatt inn. Det er også et bekkeinntak under Engabreen (med brelaboratorium). Til sammen 100 km tunneler med omtrent 50 bekkeinntak inngår i tilløpssystemet. Fallhøyden på 585 meter går helt ned til havets nivå.

Stasjonen ble fra starten av (1993) bestykket med én francisturbin som yter 350 MW (Norges største vannkraftturbin). Ytterligere én francisturbin på 250 MW ble installert i 2010. Etter utvidelsen, som hovedsakelig skulle gi økt effekt, har Svartisen kraftverk en midlere årsproduksjon på ca. 2200 GWh. Svartisen kraftverk eies av Statkraft (70 %) og Nordland fylkeskommune (30 %). Statkraft er operatør.

For å knytte den nye kraftstasjonen til samfunnet i Glomfjord ble det ved utbyggingen laget veitunnel gjennom fjellet til Holandsfjorden. Den inngår nå i Kystriksveien i Nordland mellom Bodø og Sandnessjøen.

Utbyggingen var resultatet av en omfattende og langvarig planleggings- og behandlingsperiode som startet for alvor i 1973 etter behandling av første trinn av Verneplan for vassdrag. Stortinget forutsatte samlet konsesjonsbehandling for kraftpotensialet i Saltfjellet- og Svartisen-området parallelt med oppretting av en nasjonalpark for denne regionen (Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark). En femdelt søknad ble sendt inn 1978. Stortinget samtykket i 1987 i statsregulering av vassdragene i Stor-Glomfjord, Beiarn og Nord-Rana. Utbygging av vassdragene i Melfjord i Rødøy med overføring fra Glomåga i Rana ble vedtatt av Stortinget 1989, men Statkraft utsatte utbyggingen. Svartisen kraftverk, med ett aggregat, stod ferdig i 1993.

Svartisen kraftverk er utpekt som et av kulturminnene i norsk kraftproduksjon. Noe av bakgrunnen for statusen er de mange kompliserte avveiningene politikerne ble stilt overfor under behandlingen av utbyggingsspørsmålet. At Svartisen kraftverk var det eneste som ble realisert av de fem utbyggingene som ble planlagt for Saltfjellet-Svartisen-området på 1970-tallet, sier litt om hvor vanskelig saken var. Dessuten var utbyggingen stor og teknologisk krevende, noe som fordret flere utradisjonelle løsninger.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.