Stadheim kraftverk er et småkraftverk/elvekraftverk beliggende øst for Hellesylt i Stranda kommune, Møre og Romsdal. Stasjonen utnytter et fall på 64 meter i Byglandselva. Vannet går i tunnel mens selve stasjonen ligger i dagen. De 2 francisturbinene har en installasjon på til sammen 5,5 MW, midlere årsproduksjon 25,4 GWh. Kraftverket ble satt i permanent drift i 2002. Eier er Tafjord Kraftproduksjon AS.