Fagerli kraftverk, vannkraftverk ved Langvatnet i Sulitjelma, Fauske kommune, Nordland. Satt i drift i 1975, maksimal ytelse 48 MW. Eies av SKS Kraftproduksjon AS som er et datterselskap i konsernet Salten Kraftsamband AS.