Tistedalsfoss kraftverk, vannkraftverk i Haldenvassdraget i Halden kommune , Østfold. Stasjonen har en maskininstallasjon på 24 MW og en årsproduksjon på 100 GWh. Stasjonen utnytter en brutto fallhøyde på 67 m fra Femsjøen. Det eldste aggregatet som er i drift er fra 1923, det er en horisontal francisturbin. De 2 øvrige, som er vertikale francisturbiner, er plassert i den nyere stasjonen bygget i fjell. Disse aggregatene ble satt i drift henholdsvis i 1955 og 1976. Akershus Energi overtok eierskapet til kraftverket i 2003 fra Norske Skog.