Tafjord 7 er et lite vannkraftverk i Norddal kommune, Møre og Romsdal. Stasjonen er bygget i dagen ved bekkeinntaket i Saudebotn, 920 moh. Stasjonen utnytter fallstrekninger fra Fetvatnet og Fagerbotnvatnet ned til bekkeinntaket i Saudebotn. Fra inntakene føres vannet i nedgravde støpejernsrør ned til stasjonen. Da det er forskjellig fallhøyde fra fra de to inntakene (magasinene) må det benyttes to aggregat: Fra Fetvatnet, hvor fallhøyden er 135 meter, benyttes en francisturbin med en generator på 2,15 MW. Fra Fagerbotnvatnet, hvor fallhøyden er 230 meter, benyttes en peltonturbin som yter 1,1 MW på generatoren. Samlet midlere årsproduksjon på de to aggregatene er 12,1 GWh. Stasjonen ble satt i drift like før årsskiftet 2006/2007. Eier er Tafjord Kraftproduksjon AS.